Maatwerk

Ieder kind leert op zijn eigen manier

Uitgaan van mogelijkheden

Denk in krachten, niet in beperkingen

Inclusie

Jij hoort erbij!

"We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken,  

maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren."

Het kleine team van Huppetee!! biedt gespecialiseerde hulpverlening aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met Downsyndroom in de leeftijd van 6 maanden tot en met 30 jaar en hun gezinnen. Wij hebben geen fysiek praktijkadres, maar werken altijd op locatie, bij de kinderen thuis, binnen het onderwijs of als onderaannemer van zorgaanbieders in West-Brabant en Zeeland.

De hulp vanuit Huppetee kan vergoed worden via de Wet Langdurige Zorg (WLZ in de vorm van PGB) of JeugdWet (JW in de vorm van ZIN).

Sinds begin 2016 is Huppetee opgenomen als zorgaanbieder in de 'Niet vrij toegankelijke zorg' in de Jeugdhulpcatalogus van West-Brabant West en sinds september 2018 is Huppetee ook gecontracteerd zorgaanbieder voor de regio West Brabant Oost. Als er specialistische jeugdhulp moet worden ingezet voor een jeugdige, biedt deze catalogus een overzicht van het aanbod van de gecontracteerde zorgaanbieders.

Omdat wij werken vanuit de visie van professor Reuven Feuerstein en Pnina Klein, zijn de volgende aspecten belangrijk:
- uitgaan van mogelijkheden
- spelenderwijs leren, aansluiten bij de belevingswereld van het kind
- maatwerk

Wij bieden hulp, ondersteuning, actieve begeleiding en advies bij inzet van:
Early intervention (het kleine stapjes programma)
Leespraat
Rekenlijn
Gebaren

Het belangrijkste doel is om de kinderen zoveel mogelijk vaardigheden en kennis mee te geven, zodat de kans op integratie in de maatschappij en zelfstandigheid op volwassen leeftijd wordt vergroot.

Dusse... Huppetee!! Ook jij doet mee!

Sinds 2018 is het aanbod uitgebreid met de (Huppe)THEEkransjes. Deze theekransjes worden georganiseerd voor (toekomstige) mama's van een kindje met Downsyndroom. Meer informatie: Theekransjes door HuppeTHEE

 

Nog... tot Wereld Downsyndroomdag 2020! 

Over de hele wereld wordt op 21 maart, sinds 2006, Wereld Downsyndroom dag (World Down Syndrome Day) gevierd. Het HuppeTEAM is ieder jaar op deze dag op een van de congressen of symposia in Nederland te vinden.