Maatwerk

Ieder kind leert op zijn eigen manier

Uitgaan van mogelijkheden

Denk in krachten, niet in beperkingen

Inclusie

Jij hoort erbij!

"We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken,  

maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren."

Huppetee!! biedt gespecialiseerde hulpverlening aan kinderen met Downsyndroom in de leeftijd van 6 maanden tot en met 21 jaar en hun gezinnen.  Ik heb geen fysiek praktijkadres, maar werk altijd op locatie, binnen het bij de kinderen thuis, binnen het onderwijs of als onderaannemer bij een andere zorgaanbieder in West-Brabant en Zeeland.

De hulp vanuit Huppetee kan vergoedt worden via PGB of ZIN (via de nieuwe jeugdwet).

Sinds begin 2016 ben ik opgenomen als zorgaanbieder in de 'Niet vrij toegankelijke zorg' in de Jeugdhulpcatalogus van West-Brabant-West.  Als er specialistische jeugdhulp moet worden ingezet voor een jeugdige, biedt deze catalogus een overzicht van het aanbod van de gecontracteerde zorgaanbieders. 

 

Omdat ik werk vanuit de visie van professor Reuven Feuerstein, zijn de belangrijke elementen in mijn begeleiding:
- uitgaan van mogelijkheden
- spelenderwijs leren, aansluiten bij de belevingswereld van het kind
- maatwerk

Ik bied hulp, ondersteuning, actieve begeleiding en advies bij inzet van:
Early intervention (het kleine stapjes programma)
Leespraat
Rekenlijn
Spreekbeeld
Gebaren

 

Het belangrijkste doel is om de kinderen zoveel mogelijk vaardigheden en kennis mee te geven, zodat de kans op integratie in de maatschappij en zelfstandigheid op volwassen leeftijd wordt vergroot.

Dusse... Huppetee!! Ook jij doet mee!

Vanaf 2018 starten de (Huppe)THEEkransjes. Deze theekransjes worden georganiseerd voor (toekomstige) mama's van een kindje met Downsyndroom. Meer informatie: Theekransjes door HuppeTHEE

Nog... tot Wereld Downsyndroomdag 2018!