Vrienden van Huppetee! 

Ja ja, daar zijn ze: ‘De vrienden van… Huppetee!!’

De vrienden van.. moeten jullie ook meteen denken aan een feestje? En dat is precies wat ‘De vrienden van Huppetee’ ook voor Huppetee willen; voorzien in de behoefte aan bredere ondersteuning, informatie, bijeenkomsten, activiteiten etc.. Help jij mee dit feestje uit te bouwen? Ik hang alvast de ballonnen op! 🎉🎈

Vrienden van Huppetee!!
Huppetee biedt al 10 jaar gespecialiseerde hulpverlening aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met Downsyndroom en hun gezinnen. Veel van de hulp vanuit Huppetee wordt vergoed via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of JeugdWet (JW). We hebben samen met de kinderen en gezinnen de laatste jaren veel plezier en belangrijker, uitstekende ontwikkelingsresultaten behaald.

Naast deze kindgebonden hulp blijkt er echter ook grote behoefte aan aanvullende informatie, bredere ondersteuning en activiteiten voor kinderen met downsyndroom en hun (toekomstige) gezinnen.
Denk daarbij aan:
– bijeenkomsten en het aan elkaar koppelen van gezinnen en/of hulpverleners,
– gerichte additionele informatie voor professionals en gezinnen,
– het uitdragen van de opgebouwde kennis en expertise,
– het ontwikkelen van specifieke educatieve materialen.

Voor deze additionele activiteiten is geen budget beschikbaar en dat zal gezien het beleid van de overheid ook niet beter worden. Om deze additionele activiteiten financieel te ondersteunen hebben de kinderen en hun families en vrienden daarom het initiatief genomen voor het opzetten van Vrienden van Huppetee!!

Vrienden van Huppetee!! is het steunplatform waar iedereen, vrienden, familie maar ook bedrijven onze extra activiteiten financieel kunnen steunen. Deze activiteiten kunnen anders niet uitgevoerd worden. Daarbij zijn we blij met elke ondersteuning, hoe klein ook!!!

Voor bedrijven kunnen we indien gewenst ook meedenken in langdurige samenwerkingen. Graag denken wij met u mee over mogelijkheden in uw specifieke situatie. Wellicht kunt u een stap maken in gezamenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of zijn er mogelijkheden in binding met uw personeel.

Wat gaan we met uw bijdrage doen?
Jaarlijks bekijkt een team van Huppetee!! welke activiteiten onze vrienden gaan ondersteunen. Vanzelfsprekend brengen we, indien gewenst, iedereen van de voortgang op de hoogte middels de nieuwsbrief, sociale media en onze website.
Uiteraard ontvangen we ook graag ideeën en suggesties voor nieuwe initiatieven.

Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op de planning:
• Uitbreiding van de (ontwikkeling van) educatieve materialen
• Jubileumbijeenkomst voor kinderen, gezinnen en hulpverleners (10 jarig bestaan)
• Communicatie verbetering tussen hulpverleners
• Inhoudelijke informatiebijeenkomsten voor ouders en hulpverleners

Uw bijdrage
Uw bijdrage kunt u over maken op NL21RABO0153183241 t.n.v. Huppetee!! o.v.v. Bijdrage Vrienden van Huppetee!!. Ook kunt u gebruikmaken van ons incassoformulier voor een éénmalige of jaarlijkse bijdrage, welke het einde van het kwartaal zal worden verwerkt.
Uiteraard zullen we alle giften en bijbehorende uitgaven apart en transparant registreren en laten beheren door het bestuur en haar toezicht. Omdat we heel specifiek rondom onze activiteiten blijven werken en daar ook de focus op willen houden hebben we besloten geen ANBI-registratie aan te vragen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over Vrienden van Huppetee!!?

Neem dan contact op via vriendenvanhuppetee@outlook.com of Anne Hup, telefoon 0651530260.