"We all smile in

the same language" 

 

Gebaren

De spraak komt bij kinderen met Downsyndroom vaak later op gang. Ze begrijpen al meer taal dan wat zij zelf kunnen produceren. Het gebruik van gebaren geeft die kinderen die nog niet kunnen praten de mogelijkheid om zich te uiten. Zo kunnen ze, ondanks dat ze nog weinig taal produceren of moeilijker verstaanbaar zijn, toch communiceren. De frustraties die een kind kan hebben nemen af, doordat ze toch begrepen kunnen worden. Tevens blijkt dat met het gebruik van gebaren de kinderen eerder leren praten. Belangrijk is dat de gebaren worden gebruikt als ondersteuning en nooit ter vervanging van spraak. Zodra de kinderen de overeenkomstige woorden hebben leren spreken, laten ze vaak de gebaren vanzelf weer weg. 

Het gebruik van gebaren heeft ook als voordeel dat de betrokkenen vanzelf langzamer en bewuster gaan spreken, hierdoor heeft het kindje de kans op de gesproken taal beter te verwerken. 

Voor het gebruik van ondersteunende gebaren (soms ook in combinatie met foto's, symbolen) wordt de term 'totale communicatie' gebruikt. 

 

 

Hé, ik zie ook kindjes zonder Downsyndroom in dit filmpje? Dat klopt! Het leren van gebaren is heel zinvol en leuk voor alle kindjes!

"Spelenderwijs leren kinderen gebaren waardoor ze al kunnen communiceren nog voordat ze kunnen praten. Al vanaf 7 maanden kunnen baby's -horend of niet horend- leren gebaren! Lotte & Max leren kinderen de basis-gebaren, waardoor ze zich beter kunnen uiten. Een leuke manier om samen een hechte band op te bouwen en de taalontwikkeling te stimuleren. Kijk samen met je kind naar dit vrolijke, makkelijke programma en leer samen." (www.gebarenwebwinkel.nl) 

Gebarenwoordenboeken voor kinderen. Dit is het eerste woordenboek met gestandaardiseerde gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal, speciaal gericht op kinderen. De tekeningen zijn voor kinderen herkenbaar, aansprekend en uitnodigend waardoor de kinderen sneller en leuker leren. Elk gebaar is goedgekeurd door het Nederlandes Gebarencentrum en past binnen het NmG (Nederlands met Gebaren). 

 

 

"Spreekbeeld is een leermiddel voor het aanleren en automatiseren van de klank-tekenkoppeling en is een begrip op veel scholen in Nederland. Met Spreekbeeld kun je heel gemakkelijk letters aanleren. Het is een effectieve manier om klank-tekenkoppelingen aan te leren, te onthouden en te automatiseren. Spreekbeeld stimuleert en versterkt ook de fonologische ontwikkeling en brengt foneembewustzijn tot stand.  Spreekbeeld is speels, een beetje stout en multisensorieel; het leert kinderen klanken te koppelen aan letters door gebruik te maken van gebaren, emotie, articulatie en betekenis. Alle zintuigen worden geprikkeld en geactiveerd en zijn op een plezierige manier actief. Dat maakt dat leren lezen en schrijven niet alleen makkelijker maar vooral ook leuk wordt."  (bron: www.spreekbeeld.nl) 

Gebarenliedjesmaakster Ellis Bell zingt kinderliedjes met ondersteunende gebaren. Op haar kanaal op YouTube vind je vele liedjes uitgevoerd. 

Kijk zeker ook even op haar YouTube kanaal: 

https://www.youtube.com/user/Gebarenliedjes/featured